Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Zajęcia

„Jak kochać i wymagać” to cykl spotkań o charakterze warsztatowym dla rodziców, którzy poszukują sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swoimi dziećmi.
Nabywanie umiejętności porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń to małe kroki w byciu mądrym i odpowiedzialnym rodzicem.
Zapraszamy do wspólnej drogi.

W programie zajęć:

  • Jak zrozumieć emocje dziecka i pomóc w ich właściwym wyrażaniu?
  • Jak zajmować się tylko tym, na co jako rodzice mamy wpływ?
  • Jak zachęcić dziecko do współpracy oraz odpowiedzialności?
  • Jak egzekwować wypełnianie obowiązków?
  • Jak rozumieć agresywne zachowania i jak radzić sobie z nimi?
  • Jak zachować zdrowy rozsądek i spokój w relacjach z dzieckiem?
  • Termin pierwszych zajęć: 28 października 2014 r. (częstotliwość kolejnych spotkań zostanie ustalona z grupą)
  • Godzina: 16:30
  • Czas trwania spotkania: 1,5 godziny
  • Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni, ul Wojska Polskiego 1.

Prowadzące zajęcia:
Bożena Gawrych – terapeuta systemowy, pedagog, mediator sądowy. Mama dwójki nastolatków: Tytusa i Meli.
Marta Pietrowicz- psycholog, terapeuta systemowy, oligofrenopedagog, mama 2 – letniego Jerzego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!