Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Dokumenty

Zaświadczenie okulistyczne

 

Zaświadczenie lekarskie

 

Zgłoszenie dziecka/ucznia do Poradni

 

Prośba o wydanie kserokopii

 

Kwestionariusz dla rodzica ucznia z problemami w nauce matematyki

 

Kwestionariusz dla nauczyciela ucznia z problemami w nauce matematyki

 

Ankieta dla rodziców

 

Opinia o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia

 

Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów

 

IPET dla uczennicy z upśledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum