Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Logopedzi

mgr Daria Stawicka

 

mgr Katarzyna Juszczak – neurologopeda

 

mgr Maria Radziejewska – neurologopeda

 

mgr Agnieszka Szulc – neurologopeda