Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Doradcy zawodowi

mgr Daria Stawicka (urlop macierzyński)

 

mgr Kinga Prusinowska