Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Porady

Sprzęt elektroniczny i oprogramowanie dla niewidomych i słabo widzących.

Na rynku sprzętu i oprogramowania komputerowego mamy do wyboru bardzo wiele rozwiązań technicznych, które można wykorzystać w czasie egzaminowania osób z dysfunkcją wzroku. Od razu trzeba zaznaczyć, że sprzęt i oprogramowanie używane w czasie nauki może być także zastosowane na egzaminie. Jednak pewne rozwiązania mogą powodować ograniczenia związane z przygotowanym przez nauczyciela…

Autyzm wczesnodziecięcy

To rozległe zaburzenie rozwojowe ujawnia się przeważnie u dzieci do 3 r.ż. „Autyzm” oznacza w języku greckim tyle co „sam”. Nie można utożsamiać w żadnym wypadku autyzmu będącego jednym z osiowych objawów schizofrenii z autyzmem wczesnodziecięcym, który jest specyficznym zaburzeniem rozwoju dziecka. Wśród objawów typowych dla tego zaburzenia wymienia się…