Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Strona Główna

zaproszenie1Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (lub prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu wrzesińskiego, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu wrzesińskiego. Ponadto udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży z wadą wzroku, słuchu oraz z autyzmem.

Przyjmowanie zgłoszeń:
1.    Zgłoszenia można dokonać listownie lub bezpośrednio w sekretariacie  Poradni, przy
ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, na druku „Zgłoszenie dziecka / ucznia do Poradni”. Potrzebny jest numer PESEL.
2.    Państwa zgłoszenie zostanie zarejestrowane w sekretariacie i przekazane dyrektorowi lub odpowiedniemu pracownikowi w celu ustalenia terminu wizyty.
3.    Terminy wizyt ustalane są w kolejności wpływu zgłoszenia.
4.    O terminie wizyty poinformujemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub listownie, bądź za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.
5.    Formularze zgłoszeniowe można pobrać z naszej strony www, z katalogu „Pliki do pobrania
i dostarczyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Poradni.

indeksPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, przekazany w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przekazane komputery wykorzystywane są przez psychologów, pedagogów, logopedów do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności szkolne, emocjonalne oraz zaburzenia mowy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij